Friday, May 4, 2012

DOKTOR UMUM : PANDANG KETIMUR


DOKTOR UMUM
Doktor Umum merupakan tajuk memoir Tun Dr Mahathir. Ia berlatar belakang kehidupan dan pengalaman beliau hampir 85 tahun. Ia mempunyai 62 bab atau juzuz.
Juzuz : Pandang ke Timur
Biasanya umat Islam di sarankan padang kepada tauladan Rasullah dan Para Sahabat.
Di kemunjak tamaduddun Islam di Codova memang umat manusia ketika itu merujuk kepada negara Islam untuk maju.
Timbul lah Renaissance: ia sebenarnya rofomasi kepada permikiran jumud rahib keristian kerana intelek barat memandang ke pada negara Islam yang maju ketika itui dan mencont.Kemudian mereka menjadi lebih maju dengan revolusi industri sementara umat  sementra negara Islam kian mundur sebab di tenggelami konservatisma dani kekurangan inovasi dan kreativit yang akan di tohmah sebagai bidaah.
Selepas Perang Dunia Kedua, Dunia terbahagi kepada dua 1.Kapitalisma Barat 2. Komunisma Barat. Sementara pembangunan negara membangun terbagi kepada dua strategi atau dua delema. a.Pertanian b.Industri. Pemimpin dunia ketiga yang baru merdeka terpaksa meilih kombinsi dua strategi itu
Cuba: Komunisma :Che Guevera menyerankan pertanian kerana makanan itu asas sementra Castro pula mengangap kemajuan adalah peridnustrian.Contoh dari Negara Barat yg maju adalah negara Industri khususnya industri berat dan ketenteraan.
Cina: Komunisma dan fokus kepada pertanian
Malaysia : Kapitalisma fokus kepada pertanian tanaman industri(Getah,Kopi,teh dan sawit) di era Tun Razak di kembangkan
kepada milekan rakyat khasnya bumiputra luar bandar:FELDA,FELCRA,RISDA dan Jabtan Pertanian
           Kapitalisma Industri baru di perkenalkan oleh Tun Mahathir Perdana menteri ke empat setelah 25 tahun merdeka.
           Sekarang Malaysia adalah negara perindustrian dan pertanian selepas 50 tahun Merdeka.Peluang pekerjaan bagitu banyak hingga boleh meyerap jutaan pekerja asing.

PANDANG KETIMUR
Secara idealnya Umat Melayu dan Umat Islam tentu akan berasa lega jika rujukan di tempukan kepada Rasul dan Sahabat.Tetapi tidak ada usaha kearah itu dalam konteks Dunia Moden. Malah kumpulan seperti Al Arqam mencuba model yang di ambil bulat bulat amalan Masyarakat Islam di Zaman Nabi tetapi tidak di adaptasi untuk masyarakat industri perkilangan moden.
Al Arqam

Oleh itu Tun Mahathir tentu tidak ada pilehan kecuali padang Kebarat atau Ketimur.
Pekerja Barat Mula Memberontak di Era 70an: Tidak boleh jadi teladan

Oleh kerana beliau hidup di zaman awal perindusterian Jepun sebelum perang"produk made in japan"  ia mempengaruhi  pilehannya kerana keupayaan Jepun membangun semula selepas kekalahan Perang Dunia Kedua dengan jayanya menjadi inspirasi.
Pekerja Jepun lebih berdisplin sebarang tuntutan di buat selepas waktu kerja

Dasar Padang Ke Timur di perkenalkan oleh Tun Mahathir kerana dia melihat kemajuan perindustrian Jepun lebih cepat berbanding dengan barat dalam era Revolusi Industri.
Jepun bagun dengan pesat lepas kekalahan perang Dunia Kedua.Rakyat Jepun dan korea berkerja rajin dan berbangga dengan nilai kerajinan dan ketelitian serta inovasi.Mereka juga bersifat
setia kepada syarikat tempat mereka bekerja.Berkerja seumur hidup.. Tun berpendidekan inggeris dengan pendidekan ugama secara
tradisonal tidak dapat melihat bagaimana hendak mengadaptasi ciri yang ada pada rasul dan sahabat dalam dunia perindusterian moden
kerana ciri sahabat dan rasul lebih berlatar berlakang pertanian dan perniagaan.
Negara Arab walaupun maju dalam pendidekan Islam tetapi tidak ada model dalam perindusterian moden bagitu juga Turki. Pandang ketimur adalah satu strategi untuk melonjakan Negara dan Umat Melayu ke era Industri.Ini di sebabkan kegagalan para Ulama mengasimilasikan Islam dalam konteks persaingan Dunia Moden khususnya industri sebagai mana Jepun mengasimilasikan jiwa Bushido Samurai kepada Dunia ketenteraan dan juga perindusterian. Malah dalam perang pun bergatung kepada senjata inpot.

Sehingga kini tidak ada cendikiawan menulis panduan Umat Islam dalam Dunia Industri yang bersaing di peringakat global  walaupun dalam nilai Islam ada ciri ciri berkerja dengan baik dan ikhlas lagi terliti dan gajaran/gaji di bayar dengan adil.
 Malah sifat konservatif masyarakat menyukarkan inovasi. Malah penggunaan cat berwarna terang pun di tetang oleh saorang Ketua Jabatan. Ia memerlukan 10 tahun untuk menyedari pertukaran warna itu adalah seni dan juga inovasi dan perubahan paradigma.Malah sebarang Inovasi akan di cop dengan angan agan Mat Jenin dan tidak di beri sokongan oleh pentadbiran!!!
 Adakah padang ketimur membuat orang Melayu menjadi pekerja yang rajin dan berinovasi?