Thursday, April 21, 2011

TWILIGHT AND THE NEW DAWN ON THE HILL OF TKPM BUKIT PERAK

New Episod . The hill of TKPM Bukit Perak is being planted with Jack Fruit.


Kereta Yang Memecah Rekod Mendaki  Kemuncak Gunung Brincang Dalam Tahun 2005

DTO di Kemuncak Bukit Perak:
DTO the Commando!! Siapa Yang Tahu Di Zaman Komunis Berkeliaran Di Hutan Pedu?
The Last Mangga of Bukit Perak !!!

DTO Nasihatkan Buat Terrace dan Cover Crop.. Jangan Ulang Kesilapan Zaman Dato N The manggo project started years earlier meet a complicated  ending. Now the jackfruit is new the new dawn.

Terracess Pemulaan Yang Baik... 
Reclearing of the hill and repairing of the terraces.

TERRAIN CLASS

C1    0 - 2   degrees
C2    2- 6    degrees
C3    6-12   degrees
C4   12-20  degrees
C5   20- 25 degrees


EROSION STUDY USING RAIN SIMULATOR PIONEER BY DOA MALAYSIA

Rain Simulator Setting


Slope 20% on vegetation free

Area 0.625 square meter
Rain Simulation 18mm in 3 minutes
Rain Drops ponts

Jalankan ±12 Kali Penentuan
3 minit masa setiap kali
Amaun Hujan
375ml/minit x 3 minit
= 18 mm Hujan setiap kali
Pilih terbaik 8 kali @ Coeff. Variance < 25 %
Rain Drop points visbile on the soil surface after simulation
Culculation of relative K :

hujan dari simulator =18mmX8replicates =144mm
Jumlah sediment dari lapan simulasi =25.7721gm
K relative=25.772/144= 0.1789gm/mm hujan>>>> 


CONTOH >> Nilai K Relatif Bagi Siri Musang Yang
Ditentukan Dgn Rainfall Simulator 
= 0.179 gm/mm hujan

K=0.179/727+0.00215 =0.0024

K HANYA  ini di gunakan untuk RUSLE Dimana R=Annual rainfall in mm

RUSLE MALAYSIA STUDY OF EROSION ON THE MAP

A=RKLSCP

A= Soil Loss per anum ton/hac
R= Annual rainfall in mm
K= Erosivity Factor according to soil series value 0.00***
L=Length of Slope on the map(1;25,000 in cm
S= Slope Terrain factor :Average of Terrain Class C1=1,C2=4,C3=9,C4=16,C5=22.5
C= Crop factor .For bare soils C=1
P= Conservation Measure   . Bare soil P=1

Example: Bare soil  (clear land) with steep slope C5 (20degrees-25 degrees)

Cuculation of LS of 10cm slope length on 1:25,000 map

LS= Length of slope on mapXSlope /terrain class factor
     =10cmX C5= 10cmX22.5
   
A=RK X 10cmX 22.5X 1X 1
   =  3500mmX 0.002 X 10 X 22.5

  =1575 ton per hac per year

Erosion per month approximately 150-200 ton according to rain intensity for the month. So soil cover,mulch and wettle must be established quickly to control erosion.

N.B
 10cm on the map 1;25000 =10cmX25000=250,000cm=2500 meters
REMAJA HARAPAN BANGSA & AGAMA: LAWATAN PERSERTA PLKN KA TKPM


Matlamat dan Perancangan Pengeluaran Ladang
Betul tanpa matlamat kita tidak ada arah tuju Tanpa rancangan bagimana nak laksanakan dengan jaya


Tanpa Matllamat Ibarat Kapal Tanpa Nakhoda Tanpa Sasaran Tidak Tahu Apa Yang Kita Hendak Capai
Rancangan Mempunyai Sasaran dan Jadual Perlaksanaan
Ia Menjawab Persoalan Bagai Mana ,Bila dan Di Plot mana

Plot nya Disini!!!
Sumber Air Nya di Sini Kita Tahu Kamam,puan dan Kapasiti
Baru Jaminan Tanaman Menjadi

Terima Kasih DTO kini baru kami mengerti
Doakan Kami Dapat Menentukan Matlamat dan Sasaran Kami
Inilah Barisan Kita......
Bersedia berbakti Untuk Pertiwi


Selamat Tinggal Bungaku Kami  Mohon Pergi Dahulu....

No comments:

Post a Comment