Saturday, June 4, 2011

PERTANI MAJUPERTANI MAJU MEMPUNYAI CIRI CIRI KEMAJUAN BERIKUT

A.SASARAN PENDAPATAN TAHUNAN & BULANAN
  1. Bidang2 Usaha
  2. Pendapatan Kasar
  3. Pendapatan Bersih
Sasaran Purata Pendapatan Sebulan
  
B. SASARAN MENJADI PLAN STRATEGIK
      Contoh :
      Badang Usaha – Jagung   4 pusingan   @  2hek  Jumlah  8hek
                              -  Labu      3 Pusingan   @ 0.5      Jumlah  1.5 hek
      Sasaran Hasil 
      Sasaran Pendapatan Kasar  : RM
-           Jagung
-          Labu
      Sasaran Pendapatan Bersih  : RM
-           Jagung
-          Labu

C. PLAN STRATEGIK MENJADI  JADUAL TANAMAN
       Pelan di selaras dengan pasaran ,sumber air dan tenaga kerja sera lain lain input
Di Bandar Besar Makan Tidak Bermusim Tetapi di Kawasan Lain ia mengikut musim dan budaya. Oleh itu jadual pengeluaran hendaklah mengambikira faktor pasaran setempat.

D. MANUAL TANAMAN & TEKNOLOGI & AMALAN PERTANIAN BAIK
       Kaedah yang menjamin hasil yang istiqamah

E. PENGURUSAN LADANG  :PERLAKSANAAN MENGIKUT JADUAL , MANUAL & SALM

      Laksana dan perbaiki segala kelemah  & masalah semasa . Memyimpan rekod   perlaksanaan,perbelanjaan dlln.
Rancangan Metrik Pengeluaran

Perlaksanaan Di Ladang mengikut Jadual & Piawaiaan


F. PEMBANGUNAN KEMUDAHAN BEPIAWAIAN SALM
         Stor
         Pembuang Sisa
         Pembuangan Bekas Racun
         Kemudahan Asas Pekerja
         Peralatan Keselamatan Pekerja
         Papan Tanda Amaran : Racun, Kaedah Keselamtan ,Bahaya dlln

G. REKOD LADANG
        Rekod mengikut piawaian yang sesuai untuk Auditan SALM

H. PEMBANGUNAN PASARAN
        Paska Tuai & Pengredan
        Pasaran Produk & Peningkatan Nilai Tambah
        Penggunaan bi bropduk 
Pembangunan Pasaran & Produk Nilai TambahHubungan antara amalan pengurusan dan pencapian hasil

Keputusan kajian diladang yang tidak maju  menunjukkan bahawa amalan pengurusan tanaman petani mengkompromikan hasil yang dicapai di semua tanaman utama.Faktor penghalang utama adalah pengurusan rumpai, baja,perosak dan pengurusan air yang lemah, kepadatan tanaman yang rendah, pemilihan kultivar rendah  hasil dan terlambat tanam.

Pendapatan Yang Tersasar Kerana Tidak Mengurus Dengan Tepat
"Petani TKPM berada di harus menerima cabaran  untuk memuaskan pelbagai tuntutan, seperti untuk menghasilkan tanaman lebih banyak, pencemaran kurang, memenuhi keutamaan pelanggan, membayar upah yang adil, dan membuat hidup-semua dengan sumber daya alam yang semakin terhad seperti tanah dan air. Berkembang sistem pertanian yang memenuhi semua tuntutan, dasar pertanian kebangsaan, program penyelidikan, dan pasaran makanan akan perlu bukan sahaja  menekankan kos rendah dan pengeluaran yang tinggi eksklusif dan mengembangkan perspektif yang lebih holistik tentang bagaimana pertanian memberikan manfaat bagi masyarakat dan ummah. "
*****
Oleh itu usahatani  mendefinisikan kemapanan pertanian  sebagai mencapai empat (saling berhubung kait ) tujuan:
- Memproduksi cukup untuk memenuhi keperluan masyarakat
- Meningkatkan kualiti alam persekitaran dan melindungi sumber daya alam
- Yang menguntungkan
- Meningkatkan kualiti hidup petani, pekerja pertanian, dan masyarakat secara keseluruhan
Untuk mencapai kemapanan  dua pendekatan disyorkan, pendekatan incremental dan pendekatan transformatif (ditakrifkan di bawah). Pendekatan incremental memperluaskan dan meningkatkan usaha-usaha untuk meningkatkan kemapanan pada semua ladang, tanpa mengira saiz atau jenis pertanian. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti dan membangunkan teknik pertanian yang boleh meningkatkan aspek-aspek tertentu bagi kemapanan keberlanjutan.
Pendekatan transformatif berusaha untuk menyusun sistem pertanian yang mengimbangi empat tujuan kemapanan dari awal. Sistem ini mungkin bermula secara signifikan dari arus utama saat ini pengeluaran pertanian di estate, dan akan memerlukan pemikiran baru tentang amalan pertanian ekologi ,kitran dan alam sekitar, pasaran makanan, dan komuniti setempat terlibat. 
Faktor Untuk Di Perhatikan & Perbincangan Lanjut

Pengeluaran Tanaman & amalan pengurusan
Agronomi penunjuk prestasi
Ciri-ciri sosial-ekonomi petani
Pola tanam (pattern penanaman)
Amalan-amalan pengeluaran
secara keseluruhan
Menanam
Pengurusan Rumpai
Pengurusan air pengairan
Peralatan Pengairan & Infrastrutur:
Penjadualan: Penanaman, Pengairan, Pembajaan, Perosak Pemantauan, Kawalan Rumpai, Perosak & Penyakit
Pengurusan Kesuburan

Populasi tanaman
Hubungan antara amalan pengurusan dan pencapian hasil

No comments:

Post a Comment